Ansvar

Ansvar for transport

Hvem har ansvaret?
Som udgangs punkt er det vognmanden der har ansvaret, det er hans pligt at instruere sine ansatte i de regler som er omkring køre og hvile tids regler samt gods behandling. Før var det sådan men det er ændret. Så i dag er det vognmand og virksomhed (jer) samt speditører, rejsearrangører, hoved- og underkontrakthenter samt vikarbureauer, der står med ansvaret.
Så derfor er det vigtigt at man vælger en vognmand, som har forstand på disse ting.
Derudover har man valgt at sætte fokus på surring alm. gods og kørsel med farlig gods. Så skal lastbilens lad være godkendt til at modstå de opgaver, som det bliver udsat for uden at godset kan falde af.

Bødernes størrelse er i dag enorm, så det er meget vigtigt at alt foregår efter reglerne.

Forsikring

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) og CMR loven.

Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27).

Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).